Tammikuun viimeisellä viikolla kansanedustajat vierailevat kouluissa. Koulut ja oppilaitokset järjestävät “kansanedustajan kyselytunteja”, joilla päästään tutustumaan kansanedustajan työhön ja eduskunnan toimintaan. Kouluvierailut ovat tärkeä osa juhlavuoden ohjelmaa.

Aiemmin tammikuussa järjestettiin myös Pirkanmaan kansanedustajien nuorten ammatillisen koulutuksen tutustumispäivä. Pirttilahti vieraili silloin ammattiopisto Tredun Virtain toimipisteessä opiskelijoiden tentattavana. Vierailu oli hyvin antoisa ja Pirttilahti odottaa paljon myös tulevan viikon vierailuilta.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, valmistuu 18-vuotias Aleksi Kaunisaho keväällä samanaikaisesti ylioppilaaksi Virtain lukiosta ja merkonomiksi Tredusta. Kaksi tutkintotodistusta taskussa on mukava hakea jatko-opiskelupaikkaa.

- Suunnitelmanani oli ensin suorittaa normaalisti vain lukio, mutta kuulin opinto-ohjaajalta kaksoistutkintomahdollisuudesta. Koska myös talouspuoli kiinnosti minua, innostuin asiasta, Kaunisaho muistelee kolmen vuoden takaista yhteishakuvaihetta.

Lukio ja ”amis” yhdessä tuntuivat toki alkuun haastavalta vaihtoehdolta, mutta kahden tutkinnon saavuttaminen kolmessa vuodessa tuntui kuitenkin kiehtovalta vaihtoehdolta jatko-opintojakin ajatellen.

Lue lisää

 

Tredussa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja ja suorittaa kaksoistutkinnon. Tredun Virtain toimipisteessä voit suorittaa merkonomitutkinnon, lähihoitajatutkinnon tai turva-alan tutkinnon. Ylioppilastutkinto sisältää neljästä viiteen lukioainetta, joiden opetus annetaan päiväopintoina. Opettavana lukiona toimii Virtain lukio, jotka sijaitsee aivan Tredun toimipisteen vieressä.

Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupungit allekirjoittivat tiistaina kumppanuussopimukset Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimusten tavoitteena on varmistaa, että yhteistyö kaupunkien ja TAMKin kanssa jatkuu ja että TAMKin osaaminen saadaan entistä vahvemmin alueiden yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seurauksena TAMKin nuorten koulutus keskitetään Tampereelle vuoden 2015 alusta. Muutos merkitsee vakinaisen tutkintokoulutuksen loppumista TAMKin Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan ja Virtain toimipisteistä.

TAMKin maakunnallinen toiminta painottuu jatkossa aikuis- ja täydennyskoulutukseen, jonka laajuus voi vaihdella päivän mittaisista ammatillisista tietoiskuista laajoihin erikoistumiskoulutuksiin ja ammattikorkeakoulututkintoihin. Entiseen tapaan on alueellisiin tarpeisiin tarjolla TAMKin tutkimus- ja kehittämisosaamista, opiskelijaharjoittelijoita ja opinnäytetöitä. Uusia yhteistyön muotoja kehitetään paikallisten yhteisöjen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kumppanuussopimuskausi kestää kolme vuotta eli vuoden 2016 loppuun saakka. Kunkin sopimuksen rahallinen arvo on 25 000 euroa/vuosi. Kaupunkien näkökulmasta on kysymys investoinnista elinkeinoelämän kehittämiseen.
”Yhteistyössä TAMKin kanssa pystymme tuottamaan sellaisia kehityssykäyksiä, joita paikallinen yritystoiminta tarvitsee. Tätä kehitystä haluamme kaupungin puolesta edistää. Kolmivuotisella sopimuksella saamme riittävästi aikaa ja resurssia tehdä tätä työtä pidemmällä tähtäimellä”, sanoo Ikaalisten kaupunginjohtaja Kalle Mäkelä.

”Oleellista on, että sopimuksen mukaisista toimista sovitaan kaupungin edustajien kanssa.

Lue lisää...

Muistithan, että TAMKin Virtain toisen vuoden opiskelijat (Osuuskunta MediataideM) tekevät ohjelmapakettia VäriTV-kaapelikanavalle.

Viime vuosien ohjelmatarjonta löytyy You tubesta MediataideM:n kanavalta. Käyhän tutustumassa ja paljasta muillekin suosikkiohjelmasi vastaamalla tähän blogipäivitykseen.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Nyt kannattaa kysyä peruutuspaikkoja. Mitäs jos hakisit opiskelemaan Virroille?

Virtain lukion painopistealueina ovat musiikkiteatteri ja jääurheilukurssit.

Tampereen ammattiopisto Tredussa voit suorittaa kaksoistutkinnon tai merkonomin, lähihoitajan ja turvallisuusalan ammattitutkinnon.

Voit asua opiskelujesi ajan viihtyisässä opiskelija-asuntolassa.

Mitäs jos hakisit opiskelemaan Virroille?

https://opintopolku.fi/app/#!/haku/virtain?locations=936&page=1&articlePage=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm

Virtain lukiossa voi erikoistua muun muassa musiikkiteatteriin. Musiikkiteatteriopinnot sisältävät laajan paketin ilmaisullisia ja teknisiä kursseja, joten jokaiselle löytyy oma ilmaisukanava. Opiskellaan ilmaisutaitoa (tekstin tulkintaa, teatteria), musiikkia (laulu, soittaminen), tanssia (liikeilmaisu, tanssi), puvustusta, lavastusta, maskeerausta ja teatteritekniikkaa (valo, ääni).

Kaikki kuusi ilmaisutaidon – ja näyttelijäntyönkurssia aloitetaan Suomen Teatteriopiston Anu ja Panu Raipian ohjauksessa viikonlopun intensiivikursseilla.  Myös laulun ja tanssin opettajina käytetään joillakin kursseilla vierailevia kouluttajia.

Musiikkiteatteriopinnot

I  Ilmaisutaito ja näyttelijäntyö

opettajina näyttelijä (FIA), teatterinopettaja Anu Raipia ja

näyttelijä (FIA), teatterinjohtaja Panu Raipia

1.   Teatteri-ilmaisun perusteet

2.   Improvisaatio 1

3.   Ääni ja liike

4.   Improvisaatio 2

5.   Teksti ja sen tulkinta

6.   Kohtausharjoituksia

Lue lisää...

Musiikin perusopintoihin haetaan valintakokeiden kautta. Hakuaika on kerran vuodessa huhti-toukokuussa. Valintakokeet järjestetään toukokuun loppupuolella kaikissa toimipisteissä. Hakija voi itse valita, minkä toimipisteen valintakokeisiin hän haluaa osallistua.

Valintakokeisiin ilmoittaudutaan hakulomakkeella, joka palautetaan Merikanto-opiston toimistoon Virroille joko kirjepostina tai sähköpostina. Tulosta hakulomake täältä.